Formularz zgłoszeniowy

Socjologia biograficzna a historia mówiona w Polsce (przegląd dobrosąsiedzkich stosunków)

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Sekcja Badań Biograficznych PTS, Centrum Badań Biograficznych i Historii Mówionej UŁ, Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN, redakcja „Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej”, Polskie Towarzystwo Historii Mówionej mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium „Socjologia biograficzna a historia mówiona w Polsce (przegląd dobrosąsiedzkich stosunków)”, które odbędzie się 10 listopada w Łodzi, 16 listopada w Warszawie i 23 listopada 2022 r. w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu w godzinach 12.00-14.00.

Zgłoszenia osób chcących fizycznie wziąć udział w spotkaniu przyjmujemy do:

- 3 listopada w przypadku seminarium w Łodzi (liczba miejsc ograniczona do ośmiu [miejsce spotkania: Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5, sala multimedialna C20]. Pozostałe osoby zarejestrowane przez formularz zgłoszeniowy będą mogły wziąć udział w spotkaniu online – na podany w formularzu adres e-mail po 3 listopada przyjdzie wiadomość z linkiem do MS Teams za pośrednictwem którego będzie można dołączyć do seminarium). Zgłoszenia zostały zakończone. Dziękujemy za zainteresowanie!

- 9 listopada w przypadku seminarium w Warszawie (osoby zarejestrowane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zapraszamy do sali nr 123 [Marii Skłodowskiej-Curie] na I piętrze Pałacu Staszica (Warszawa, Nowy Świat 72). Ponadto wszystkich zainteresowanych uczestnictwem online za pośrednictwem platformy Zoom prosimy o skierowanie osobnej wiadomości na adres e-mail: [email protected]). Zgłoszenia zostały zakończone. Dziękujemy za zainteresowanie!

- 16 listopada w przypadku seminarium we Wrocławiu (osoby zarejestrowane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zapraszamy do sali kinowej Centrum Historii Zajezdnia [ul. Grabiszyńska 184]. Spotkanie będzie także do zobaczenia na Facebooku). Zgłoszenia zostały zakończone. Dziękujemy za zainteresowanie!

Więcej o wydarzeniu:
https://www.facebook.com/events/350171140640090/388156880174849/

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o rejestrację. O udziale w seminariach będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Udział jest bezpłatny.

 


Wymagane zgody

Przetwarzanie danych osobowych - Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" *

Na podstawie art. 7 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" z siedzibą we Wrocławiu, podanych powyżej moich danych osobowych w związku z moim udziałem w seminarium "Socjologia biograficzna a historia mówiona w Polsce (przegląd dobrosąsiedzkich stosunków)", w zakresie jakim jest to konieczne do realizacji tego wydarzenia. Ośrodek Pamięć i Przyszłość zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą zabezpieczone zgodnie z przepisami prawa, a samo przetwarzanie odbywać się będzie z poszanowaniem godności, oraz innych dóbr osobistych.


Klauzula RODO - Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" *

Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym że:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach organizacji seminarium "Socjologia biograficzna a historia mówiona w Polsce (przegląd dobrosąsiedzkich stosunków)" jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław.

Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected]

Dane osobowe zgłoszone będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia seminarium we wskazanym zakresie, na podstawie wyrażonej zgody.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi art 6 ust. 1 lit. a, c, oraz e Rodo (czyli rozporządzenia PE oraz Rady UE nr 2016/679).

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w warsztatach prowadzonych przez Ośrodek.

Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych zawartych w zgłoszeniu nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym wzięcie udziału w seminarium naukowym.


Zgoda na kontakt

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344.) na podany adres e-mail na temat seminarium: "Socjologia biograficzna a historia mówiona w Polsce (przegląd dobrosąsiedzkich stosunków)" organizowanej przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana w drodze przesłania odpowiedniej informacji na adres: [email protected] Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.