Dzień Pamięci o Ofiarach Sowieckich Deportacji

Dziękujemy za zgłoszenie uczestnictwa w wydarzeniu!

Termin: 13 czerwca 2024

 • Godzina 17:30: Mini recital utworów Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu Szymona Podwina z Wrocławskiego Salonu Jacka Kaczmarskiego
 • Godzina 18:00: spotkanie autorskie z Małgorzatą Szumską

Miejsce: Golgota Wschodu we Wrocławiu, ul. Wittiga 10

Wstęp wolny, liczba miejsc jest ograniczona.

Dzień Pamięci o Ofiarach Sowieckich Deportacji

Wymagane zgody

Przetwarzanie danych osobowych – Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” *

Na podstawie art. 7 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” z siedzibą we Wrocławiu, podanych powyżej moich danych osobowych na potrzeby wydarzenia. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.


Klauzula RODO – Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” *

Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach organizacji wydarzenia jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected].
 3. Dane osobowe zgłoszone będą przetwarzane w celu organizacji wydarzenia we wskazanym zakresie, na podstawie wyrażonej zgody.
 4. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art 6 ust. 1 lit. a, c, oraz e Rodo (czyli rozporządzenia PE oraz Rady UE nr 2016/679).
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w warsztatach prowadzonych przez Ośrodek.
 7. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych zawartych w zgłoszeniu nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym wzięcie udziału w wydarzeniu.

Zgoda na kontakt

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344.) na podany adres e-mail na temat wydarzenia organizowanego przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana w drodze przesłania odpowiedniej informacji na adres: [email protected]. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.