Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego,
Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu
oraz

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu

zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej:

Wiek samochodu.
Motoryzacja w XX stuleciu.

Która odbędzie się we Wrocławiu w dniach
7–8 listopada 2024 r.